Prodaja:    
   
01 568 08 16

Prisotnost na delovnem mestu

Takoj vidite, kdo od vaših zaposlenih je trenutno prisoten na delu in nemudoma zaznajte kršitve. 

• Evidenca prisotnosti v realnem času
• Čas zadnje registracije
• Lokacija zadnje registracije
• Statistika prisotnosti celotnega podjetja

Preizkusite brezplačno

Preizkusite brezplačno

All Hours lahko brezplačno uporabljate 14 dni in rešitev temeljito preizkusite brez vsakega tveganja. 

Začni brezplačni preizkus